Přihlášky na 53. Otologický den

Přihlášky na 53. Otologický den

53. Otologický den je letos pořádán Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc dne 5.12.2013 v BEA centru v Olomouci. Přihlášky k aktivní účasti lze odesílat do 22.10.2013, k pasivní účasti do 22. 10. 2013.

Témata:

  • Cholesteatom
  • Komplikace středoušní chirurgie
  • Nádory spánkové kosti
  • Otoskleróza
  • Sluchadla
  • Audiologie
  • Varia

Stránka s pozvánkou a přihláškou: http://www.otolaryngologie.cz/odborne-akce?id=81