Mezinárodní konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Mezinárodní konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Znojmo 1. až 3. 10. 2020

Přes zhoršující se epidemiologickou situaci a po určitém váhání se výbor Kooperativní skupiny rozhodl plánovanou Konferenci uskutečnit. Během září odřekla účast většina zahraničních účastníků a jejich příspěvky byly naplánovány distanční formou. Byly zkoušeny různé platformy pro přenášené přednášky a nakonec byl pro nejjednodušší a nejpřátelštější uživatelské prostředí zvolen Zoom.

První den proběhly instruktážní kursy, Fík a Koucký (Praha) vedli kurs hlasových protéz a Fernandez (Madrid) distančně prezentoval metodu transorální  ultrazvukové chirurgie. Program prvního dne byl uzavřen Forem mladých vědců, kde mladí kolegové referovali o svých výzkumných projektech.

Druhý den po slavnostním zahájení přednesl de Vries (Feldkirch) distančně přednášku Time, která velmi atraktivní formou upozorňuje na význam včasného zahájení léčby a dodržování časových intervalů mezi jednotlivými léčebnými modalitami. Následoval kulatý stůl o problematice osteonekrózy. Z dalších pozvaných přednášek je třeba uvést review o reiradiaci nádorů hlavy a krku Švajdové (Ružomberok), distanční přednášku Thurnhera (Graz) o komplikacích léčby a příspěvek Strobla (Linec) o transorální laryngeální chirurgii. Proběhly i kulaté stoly o slinných žlázách a záchovných protokolech. Zejména druhý z nich byl velmi podnětný a v diskusi bylo konstatováno, že by se Kooperativní skupina měla doporučujícím dokumentem vyjádřit k indikacím léčby pokročilého karcinomu hrtanu. Asi nejatraktivnější z druhého dne byla přednáška Sima (Londýn) na stejné téma. I přes distanční formu mohli posluchači ocenit nejen odbornou erudici ale i vtipné podání tématu.  V podvečer pak proběhla minisymposia firem BMS a Merck, která upozornila na moderní trendy v nechirurgické léčbě nádorů hlavy a krku.

Z dopoledne třetího dne je třeba upozornit především na velmi erudované distanční přednášky Piazzy (Brescia) o indikacích transorální mikrolaryngoskopie versus otevřené parciální chirurgie hrtanu a o mikrovaskulárních lalocích a dále na distanční přehledovou přednášku Lanisnika (Maribor) o komplikacích chirurgie.   

I ze zpětného pohledu máme radost, že se nám konferenci i přes omezení dané nutností dodržovat hygienická doporučení podařilo uspořádat. Byla bezesporu inspirací k další práci Kooperativní skupiny a přinesla nová témata, kterým se skupina bude věnovat v blízké budoucnosti.  Nepřítomnost většiny zahraničních řečníků byla jistě nedostatkem. Naproti tomu jsme se přesvědčili o tom, že distančně lze i bez excesivních nákladů na pokročilou techniku přenášet přednášky přímo z pracoven odborníků kdekoli na světě. To je jistě inspirací do přicházejících nesnadných časů. Nedomníváme se, že konference s neformálními diskusemi a vzájemnou interakcí lze distančními technikami nahradit, nicméně nám tyto techniky umožňují zůstat v kontaktu s kolegy v cizině po dobu, než bude možno opět komunikovat osobně.

Za organizátory konference

Jan Klozar, předseda České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Další aktuality
přejít na archiv aktualit