Zrušení konání atestační zkoušky v termínu 23.4.2020 na LF UP v Olomouci

Zrušení konání atestační zkoušky v termínu 23.4.2020 na LF UP v Olomouci

V reakci na stávající vážnou epidemiologickou i personální situaci a vyhlášení mimořádných opatření vlády stran omezení pohybu na území ČR, rozhodl pan proděkan pro specializační vzdělávání LF UP v Olomouci prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. o zrušení konání atestační zkoušky v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v termínu 23.4.2020 na LF UP v Olomouci
 
Nový termín bude včas zveřejněn. Nejsme schopni zatím předvídat situaci.

Děkujeme za pochopení