Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Královéhradeckého a Pardubického regionu

Odborné setkání otorinolaryngologů Královéhradeckého a Pardubického regionu proběhlo dne 17. 2. 2022 v Hradci Králové. Akce se konala pod záštitou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Partneři semináře byly firmy: Abionic AB, AURA Medical, BIP Medical a Cochlear. Na semináři byly představeny dvě nové monografie edice Medicína hlavy a krku.

Edice Medicína hlavy a krku, nakladatelství Tobiáš
Tobiáš – učebnice – Zdravotnická literatura (tobias-ucebnice.cz)

Monografie Historie ORL – 100 let je výsledkem několikaleté práce MUDr. Ivana Kalivody, MBA a spoluautorů.

Historie ORL – 100 let, autoři a nakladatel dr. Topil

Kniha v neobvyklém rozsahu mapuje historii a vývoj otorinolaryngologie v Českých zemích s velmi bohatou a dosud nepublikovanou obrazovou dokumentací.

Druhou monografií je celostátní učebnice Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, autoři a nakladatel dr. Topil

Na vzniku učebnice se podílela většina klinických ORL pracovišť České republiky. Přehledně shrnuje současné znalosti o etiopatogenezi, diagnostice a léčbě onemocnění ucha, nosu a krku, dále jsou součástí chirurgické postupy, novinky v ORL a latinsko-český slovníček.

Na odborném setkání zazněly přednášky hlavních autorů obou monografií. V úvodní přednášce MUDr. Ivan Kalivoda zábavnou formou ukázal, jakým způsobem pátral po dosud nepublikovaných historických faktech a obrazové dokumentaci ORL pracovišť a významných osobností české otorinolaryngologie. Následovaly přednášky hlavních autorů celostátní učebnice, kteří formou krátkých kazuistik představili jednotlivé kapitoly učebnice: rinologii – J. Plzák, faryngologii – P. Komínek, zduření na krku – P. Čelakovský, laryngologii – K. Zeleník, onemocnění slinných žláz – M. Zábrodský, vestibulologii – L. Školoudík, foniatrii – J. Dršata, akutní stavy v ORL – J. Vodička a otologii – V. Chrobok. Z konceptu kazuistických sdělení se vyjímala prezentace prof. Pavla Komínka, který představil svou roli editora obou monografií přehledem slangových výrazů, které jsou používány lékaři a zdravotními sestrami v běžné otolaryngologické praxi.

Vzácným hostem odborného setkání byl prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc., který předal prof. Chrobokovi obraz prof. MUDr. Jana Hybáška, DrSc., který přišel z ORL kliniky v Brně na pozici prvního přednosty ORL kliniky v Hradci Králové.

Portrét prof. Jana Hybáška, zleva prof. A. Pellant, dr. Sava Soucek, prof. V. Chrobok, prof. J. Fajstavr a dr. J. Růžička.  
Prof. Fajstavr předal obraz prof. Chrobokovi s památným vyjádřením doc. MUDr. Antonína Semeráka, CSc. (žáka prof. J. Hybáška) z roku 2001, kdy vložil obraz do rukou prof. Fajstavrovi: „Jardo vezu Ti putovní předmět. V budoucnu jeho vlastníkem může být pouze odchovanec a představitel brněnsko-hradecké školy. Jeho základními atributy musí být vysoká odbornost, organizační schopnost, neústupnost a tvrdošíjnost v hájení pravdy. Ale především to musí být skutečný představitel pojmu homo sapiens: opravdu moudrý člověk, který musí umět pochopit a porozumět svým pacientům, a hlavně svým spolupracovníkům od kolegů lékařů přes sestry až třeba po uklízečky. Nestavět sám sebe na piedestal hodný vysoké až zbožné úcty.“   

Bohatá účast přednostů a primářů mnoha otolaryngologických pracovišť Čech i Moravy přispěla nejen k vysoké úrovni odborné části, ale i k velmi příjemné atmosféře společenské části odborné akce.

Lukáš Školoudík, Viktor Chrobok

Účastníci semináře
Další aktuality
přejít na archiv aktualit