10. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi – akutní stavy v rinologii

10. mezioborové sympozium Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi – akutní stavy v rinologii

Hradec Králové, 22. – 23. dubna 2022

Ve dnech 22. – 23. dubna 2022 se konalo ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 10. mezioborové komplexní ORL sympozium. Na organizaci sympózia se společně podílely hradecká, pardubická a ostravská ORL klinika. Letošní téma bylo obdobně jako v minulých ročnících věnováno náhlým stavům v otorinolaryngologii, konkrétně pak problematice náhlých stavů v rinologii.

První den sympozia probíhaly teoretické přednášky. Program byl rozdělen do čtyř hlavních programových bloků, které byly uspořádány formou kulatých stolů. Kromě jednotlivých sdělení byl v rámci každého bloku dostatek času na mezioborovou diskusi s lékaři ostatních oborů (interna, infekční lékařství, hematologie, radiodiagnostika, stomatochirurgie, mikrobiologie).

Postupně byla v rámci jednotlivých kulatých stolů řešena následující problematika:

 • akutní rinosinusitidy (moderátor J. Vodička);
 • rinogenní zánětlivé komplikace (moderátor V. Chrobok);
 • úrazy nosu a obličejového skeletu (moderátor P. Čelakovský);
 • epistaxe (moderátor P. Komínek).

Kromě teoretických znalostí měli v průběhu druhého dne sympózia účastníci možnost vyzkoušet si také praktické dovednosti. V rámci 12 pracovišť byly nacvičovány následující diagnostické a terapeutické výkony:

 • mikrobiologické vyšetření, odběr kultivace z nosu (L. Ryšková);
 • vyšetření čichu (J. Vodička);
 • vyšetření chuti (J. Krtičková);
 • vyšetření nosní průchodnosti (J. Mejzlík);
 • rigidní rinoepifaryngoskopie (J. Šatanková);
 • biologická léčba v rinologii (Z. Knížek);
 • punkce a výplach čelistní dutiny (P. Čelakovský);
 • balonková dilatace sluchové trubice (L. Školoudík);
 • politzerace, katetrizace, tympanometrie (P. Kordač, M. Hloušková);
 • aplikace nosních kapek, spreje, laváže nosní dutiny (N. Koblásová, M. Homoláč);
 • flexibilní rinoepifaryngoskopie (P. Matoušek);
 • CT a MR VDN (J. Dědková).

Celé sympozium bylo účastníky hodnoceno velmi pozitivně, včetně společenského programu. Jako velmi přínosný byl hodnocen mezioborový charakter sympozia a také praktická část s možnostmi vyzkoušet si řadu diagnostických a léčebných postupů a individuálně danou problematiku prodiskutovat.

Rádi vás přivítáme na 11. mezioborovém sympoziu 21. – 22. dubna 2023.

Lukáš Školoudík

Viktor Chrobok

Workshopová stanice – politzerace, katetrizace, tympanometrie

Workshopová stanice – politzerace, katetrizace, tympanometrie

Workshopová stanice – biologická léčba v rinologii

Workshopová stanice – biologická léčba v rinologii