Učebnice Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Učebnice Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Monografie se skládá z kapitol základních částí ORL oboru: sluchového a rovnovážného ústrojí, dýchacích cest, polykacích cest a krku. Jednotlivé choroby jsou popsány dle příznaků, diagnostiky a léčby. Dále jsou v učebnici uvedeny vybrané kapitoly z dětské otorinolaryngologie, foniatrie a akutních stavů v ORL.  Novinkou učebnice jsou Základní chirurgické postupy a Novinky v otorinolaryngologii, které mají demonstrovat pokrok oboru v posledních letech. Latinsko-český slovníček diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí a slovníček chirurgických výkonů doplňuje a vytváří celistvost monografie. Společným pilířem celé monografie je mezioborový pohled na diagnostiku a léčbu onemocnění hl ażavy a krku, který je v současnosti nezbytností a jednoznačně slouží ku prospěchu pacienta. Monografie je určena především pro postgraduální studium otorinolaryngologie.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

pro edici Medicína hlavy a krku bylo nesmírnou ctí zpracovat a vydat celostátní postgraduální učebnici Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.  Monografie je výsledkem několika leté spolupráce většiny klinických ORL pracovišť České republiky, na které se podílelo více než 30 autorů a 25 spoluautorů. Autoři přehledným způsobem zpracovali klinickou anatomii, fyziologii, diagnostiku a obecné principy léčby v celém rozsahu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Pro texty, schémata a obrázky byly využity mimo jiné podklady z dříve vydaných monografií edice Medicína hlavy a krku. Jedná se nyní o dvacátý svazek naší edice. Věříme, že monografie se stane odrazovým můstkem nejen pro mladé otorinolaryngology v postgraduální přípravě, ale potěší všechny ORL lékaře a samozřejmě také všechny ostatní spolupracující odbornosti i ošetřovatelský personál.  Přejeme monografii, aby se stala součástí vašich lékařských knihoven přinášející kvalitní a přehledné informace pro diagnostiku a léčbu nemocných.

Úkolem sepsání celostátní učebnice „Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku“ byla snaha přehledně shrnout současné znalosti o etiopatogenezi, diagnostice a léčbě chorob ucha, nosu a krku. Kniha je rozdělena do několika základních částí číslovaných římskými číslicemi:  I. Sluchové a rovnovážné ústrojí, II. Dýchací cesty, III. Polykací cesty, IV. Krk, V. Vybrané kapitoly z dětské otorinolaryngologie, foniatrie a akutní stavy v otorinolaryngologii. Novinkou této učebnice jsou části VI. Základní chirurgické postupy a VII. Novinky v otorinolaryngologii, které mají demonstrovat pokrok oboru v posledních letech. Část VIII. Latinsko-český slovníček Mezinárodní klasifikace nemocí a chirurgických výkonů doplňuje a vytváří celistvost monografie.

Základní části jsou dále rozděleny na další oddíly, které jsou chronologicky číslovány arabskými číslicemi od 1 do 65. Zcela zásadní informace a poznatky jsou v textu zvýrazněny barevným pozadím (zvýrazněný text). Doplňující informace nebo údaje rozšiřující základní text jsou naopak zařazeny do textů ve formě petitu, který je pro snadnější orientaci rovněž odlišen. Na závěr každé kapitoly je umístěn stručný souhrn obsahující heslovitě základní informace z příslušné kapitoly.  Je zdůrazněn mezioborový přístup v diagnostice a léčbě onemocnění hlavy a krku, který je v současnosti nezbytností a jednoznačně slouží ku prospěchu pacienta.  

Přáli bychom si, aby monografie byla užitečným zdrojem informací nejen ušním, nosním a krčním lékařům, ale i spolupracujícím specialistům, praktickým lékařům, studentům a také střednímu zdravotnickému personálu.

Zdeněk Topil
nakladatelství Tobiáš

Autoři: Viktor Chrobok, Pavel Komínek, Jan Plzák, Petr Čelakovský, Karol Zeleník a kolektiv
pevná vazba, 584 stran formátu A5, rok vydání 2022
Výrobce: Tobiáš
ISBN 978-80-7311-205-9

Další aktuality
přejít na archiv aktualit