Zpráva z XII. česko-německých dnů

Zpráva z XII. česko-německých dnů

Již 12. ročník česko-německých dní zorganizoval kolektiv ORL oddělení Krajské nemocnice v Liberci pod vedením primáře MUDr. Radomíra Minaříka. Příhraniční Liberec tak převzal štafetu těchto společných setkání odborníků obou zemí (minulý rok Lipsko).

Setkání se uskutečnilo v překrásné a reprezentativní budově Severočeského muzea v Liberci, zúčastnilo se ho celkem 76 účastníků (19 zahraničních a 57 českých účastníků z pracovišť celé ČR). Českou stranu reprezentovala pracoviště Liberce, Prahy-Motola, Prahy ÚVN, Hradce Králové, Benešova a Ostravy.

Významu akce nepochybně přispěla i účast významných zahraničních odborníků – prof. Karla Hörmanna, emeritního šéfa ORL kliniky v Mannheimu, který je vedoucím lékařem na poli spánkové medicíny a prof. Kim Kwang Hyun ze Soulu, který je předním odborníkem v ORL onkologii.

První den setkání byl věnován dvěma odborným blokům. Ze zahraničních účastníků vyvolala bohatou diskusi  přednáška  Hörmanna (Mannheim) zabývající se využitím přímé stimulace n. XII a tonizace svaloviny jazyka u zúženého retrolinguálního prostoru u OSA. Zajímavá byla prezentace Förstera (Gera), který referoval o použití pacemakeru k přímé stimulaci abduktorů hrtanu u oboustranné obrny zvratného nervu. Zatímco v minulých letech jsme opakovaně mohli slyšet zkušenosti kolegů z Gery o experimentech na prasatech, v současnosti již pracoviště získalo zkušenosti s operacemi 5 pacientů s oboustrannou obrnou zvratného nervu. Fischer (Lipsko) referoval o užití endoskopického vyšetření dýchacích a polykacích cest u dětí s poruchami spánku. Endoskopii provádí standardně na počátku celkové anestesie u dětí před adenoidektomií či tonzilektomií a hodnotí kolaps dýchacích cest ve spánku, nález ovlivňuje jejich další léčebný postup.

Sobotní dopoledne se zabývalo problematikou poruch spánku a varií a možnostmi jejich managementu a chirurgické léčby. Bylo tak možné srovnat možnosti německých pracovišť a možnosti pracovišť českých.

Celé setkání se konalo ve velmi přátelské atmosféře. Slavnostní ráz celého setkání podtrhla jízda historickou tramvají přes krásný Liberec a setkání účastníků s představiteli města v historickém prostředí reprezentačních prostor Nové radnice v Liberci. Další kontakty byly utuženy i během společenského večera v radničním sklípku během slavnostní večeře.

Tak jako každý rok byly vyhodnoceny i nejlepší přednášky mladých. Oceněny tak byly dr. Vesecká (Benešov) za práci o managementu a léčbě OSA na ORL oddělení v Benešově (cena – účast na kursu spánkové medicíny v Mannheimu) a Kirschner (Drážďany) za přednášku o chirurgickém řešení estesioneuroblastomů.

XII. česko-německé dny je možné hodnotit jako velmi úspěšné. Je vidět rostoucí zájem českých i německých kolegů o účast na setkání. Příští již 13. ročník česko-německých dní se bude konat na pobřeží Baltského moře v Stralsundu u Rujany v září či říjnu 2014.

Za účastníky

prim. MUDr. Radomír Minařík, ORL oddělení Liberec
Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, ORL klinika Ostrava