12. Česko-německé ORL dny v Liberci a stáž v Mannheimu

12. Česko-německé ORL dny v Liberci a stáž v Mannheimu

Ve dnech 11.-12.10.2013 na 12. česko-německých ORL dnech
v Liberci jsem se poprvé ve své ORL kariéře předstoupila před Vás, kolegy,
a přednesla svou prezentaci ohledně výsledků naší spánkové laboratoře v nemocnici
Rudolfa a Stefanie v Benešově.

Příprava
byla mírně ztížena faktem, že jsem měla přednášet v angličtině. Vědomí, že
jsem na tento kongres byla primářem vyslána a tudíž nesu i jeho důvěru, mi na
nervozitě neubralo, ale snažila jsem se nikoho nezklamat

Jaké
bylo mé překvapení, když jsem získala první cenu pro přednášejícího
z České republiky. Cenou byla stáž na HNO Clinic v Mannheimu u profesora
Hörmanna, kterou jsem absolvovala poslední týden v únoru letošního roku.

Mannheim je sympatické město, plné zeleně a možností pro
vycházky a jízdu na kole. Protéká jím řeka Rhein a Neckar. Symbolem města je
„Wasserturm“ postavená v letech 1886-1889. Nyní je součástí vodní fontány
a náměstí „Friedrichplatz“, kde je možno trávit volný čas. V Mannheimu je
několik dalších parků, mě obzvláště okouzlil rozsáhlý „Luisienpark“ zahrnující
malou zoologickou zahradu. V blízkosti Mannheimu se nachází studentské
město Heidelberg známé svou zříceninou zámku, kterou jsem ve volném čase měla
možnost navštívit.

Profesor Hörmann  i
všichni ostatní lékaři (např. Dr. Stuck, Dr.Maurer, Dr. Chen, Dr. Schultz, Dr.
Farber a další) byli moc přátelští a navzdory svému časovému vytížení se mi
snažili své postupy vysvětlovat a vše mi ukazovat. Německy mluvícím pacientům
jsem převážně rozuměla, i když aktivně jsem ji používala minimálně.  Značnou část pacientů tvořili potomci
italských a tureckých imigrantů, 
skrze  jejichž výslovnost nebylo
vždy lehké rozpoznat  co sdělují, a to
ani pro lékaře – Němce. 

Léčba syndromu spánkové apnoe je v Německu rozšířena více
než u nás. Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje hospitalizaci
z jakéhokoliv důvodu na některém z nemocničních oddělení, není
ojedinělé, že si sebou k příjmu nese přístroj určený k přetlakové ventilaci.
Právě rozšíření informovanosti o syndromu spánkové apnoe a jeho terapii mezi laickou
i odbornou veřejností nám v budoucnu jistě pomůže snížit incidenci
některých interních chorob a tudíž i náklady na lékařskou péči, které
z dlouhodobě neléčeného syndromu spánkové apnoe plynou.

MUDr. Vesecká Veronika
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov