Kurz  IPVZ Septoplastika – současné trendy

Kurz IPVZ Septoplastika – současné trendy

30. 9. 2021  proběhl na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedře otorinolaryngologie IPVZ  již tradiční kurz věnovaný problematice chirurgie nosního septa.

Přednášejícími byli vedoucí kurzu as. MUDr. Miloš Taudy, prim. MUDr. Pavel Vrabec, as. MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D. a MUDr. Štěpán Novák. Účastníci vyslechli přednášky věnované anatomii dutiny nosní a nosního septa, možnostem vyšetření nosní neprůchodnosti, indikacím k provedení septoplastiky, podrobně byly prezentovány moderní chirurgické techniky i pooperační péče.

V druhé části kurzu operatéři předávali své zkušenosti se septoplastikou v rámci live surgery přímo na operačním sále pomocí videoendoskopie. Kurz byl jako v minulých letech plně obsazen.

Věříme, že tento kurz přispěl k prohloubení znalostí a dovedností zúčastněných  otorinolaryngologů a těšíme se na další setkání s kolegy opět na podzim 2022.

Za lektory

As. MUDr. Miloš Taudy

Další aktuality
přejít na archiv aktualit