82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

22. – 24. října 2021, Cubex Centrum Praha, http://www.orl2021.cz

Ve dnech 22.-24. října 2021 proběhl 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, který se konal k jubilejnímu 100. výročí vzniku společnosti. Zároveň jsme si připomněli 70 let od založení vlastního odborného časopisu a aby toho nebylo málo, v letošním roce uplynulo 50 let od úmrtí nestora české otorinolaryngologie akademika Antonína Přecechtěla.

Do nejmodernějšího kongresového centra v České republice se sjelo celkem 534 odborníků v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a blízkých oborů, z toho 491 lékařů a 43 zdravotních sester. Jednalo se o dosud nejvyšší účast samostatného českého národního ORL kongresu. Hlavními tématy kongresu byly spánková medicína a rinologie, ale nebyly opomenuty ani další části našeho skvělého oboru. Odborný program nabídl 20 instruktážních kurzů, 12 kulatých stolů, 6 volných sdělení (126 přednášek) a 3 e-posterové sekce (35 e-posterů). Zdravotním sestrám a nelékařským pracovníkům byly věnovány 2 sekce (14 přednášek).

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. a prim. MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D.

Letošní program byl speciální, protože se podařilo navázat spolupráci s American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation. Poprvé v historii konání národních kongresů byl součástí tzv. Joint meeting s účastí špičkových amerických odborníků. Kongres měl i svého čestného prezidenta, kterým je bez nadsázky legenda našeho oboru, profesor Jan Betka.

Vědecký výbor ocenil tři nejlepší abstrakta volných sdělení v lékařské sekci

Genetické pozadí kandidátů kochleární implantace v dětském a dospělém věku
R. Kremlíková Pourová1, M. Zelinová1, M. Malíková1, P. Votýpka1, Z. Fík2, J. Sýba2, Z. Čada2, R. Katra3, P. Dytrych3, M. Jurovčík3, J. Skřivan3, J. Bouček2
1Ústav biologie a lékařské genetiky, 2.LF UK a FN Motol; 2Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole; 3Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha

Léčba subglotických („airway“) infantilních hemangiomů
J. Mališ1, A. Mišove1, R. Katra2, M. Jurovčík2, M. Kynčl3, K. Bláhová4, V. Stará4, P. Pohunek4
1Klinika dětské hematolopgie a onkologie FN Motol a 2. LF UK, Praha; 2Klinika nosní, ušní a krční FN Motol a 2. LF UK, Praha; 3Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK, Praha; 4Pediatrická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha

Cholesteatóm detského veku v súbore Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku
K. Obtulovičová 1, M. Sičák 1, P. Vrzgula 2
1Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN a FN Ružomberok; 2Ušno-nosovo-krčné oddelenie Nemocnica Šaca

Jako nejlepší e-postery byly oceněny

MUDr.  Navrátilová, MUDr.  Kaňa, 
MUDr.  Homoláč

Chronický středoušní zánět s cholesteatomem dle nových klasifikací u dětí a dospělých
Michal Homoláč, FN Hradec Králové

Přehled výsledků léčby recidivujících vestibulárních schwannomů – soubor 13 pacientů
Martin Kaňa, FN Motol Praha

Supragloplastika – elegantní léčba závažné laryngomalácie
Markéta Navrátilová, FN Ostrava

Program v přednáškových sálech byl doplněn výstavou, které se účastnilo celkem 33 firem.

Společenský večer se odehrával v unikátních prostorech restaurace Červený jelen a zúčastnilo se jej téměř 400 lidí. Kulturní program obohatilo vystoupení kapely Rybičky 48 a vicemistrů Evropy v yoyování, kteří připravili mimo jiné i workshop pro zúčastněné.

Jsme přesvědčeni o tom, že letošní ročník byl opravdu vydařený a přinesl mnoho nových odborných poznatků, ale i společenských zážitků. Těšíme se na další setkání v následujících letech.

Prezidentem kongresu byl MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA, čestným prezidentem prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, předsedou vědeckého výboru prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., organizaci zajistila společnost GUARANT International.

Za organizátory
Jaroslav Kraus
Jan Plzák

Společenský večer u Červeného jelena
Další aktuality
přejít na archiv aktualit