19. ročník Česko-německých ORL dní

19. ročník Česko-německých ORL dní

Ve dnech 17. – 18. září 2021 proběhl již 19. ročník Česko-německých ORL dní, odborné akce určené především mladým ORL lékařům, která si klade si za cíl výměnu odborných znalostí z oboru otorinolaryngologie i navázání nových kontaktů a prohlubování přátelství obou sousedících zemí.

Letos byl kongres po ročním odkladu z důvodu epidemických opatření pořádán v německém Halberstadtu pod odbornou záštitou přednosty ORL kliniky Ameos Dr. med. J. Langera.

Vědecký program byl zaměřen zejména na problematiku moderních trendů v léčbě onkologických onemocnění hlavy a krku a chirurgii středního a vnitřního ucha. Ze zvaných řečníků vystoupili za českou stranu prof. Klozar a prof. Chrobok, za německou prof. Abrams a prof. Mueller. Účastnící měli také možnost zúčastnit se praktických seminářů se zaměřením na vyšetřovací metody hrtanu a ultrazvukové zobrazení krku. Odborný program byl doplněn společenským programem s komentovanou jízdou historickou tramvají, prezentací o sbírce středověkých liturgických předmětů města Halberstadt a vycházkou na vyhlídku Jagdschloss.

Celý kongres přinesl velké množství kvalitních teoretických přednášek, ale především příjemná setkání a navázání nových vztahů s kolegy z německých ORL pracovišť. Mnozí z lékařů zde měli první příležitost k prezentaci v anglickém jazyce a všichni si vedli velmi dobře. Cenu pro nejlepší prezentaci do 35 let si odnesly mladé lékařky dr. Dengelbayeva z Německa a dr. Masárová za ČR. Vítězům gratulujeme.

Jubilejní 20. ročník Česko-německých ORL dní se bude konat příští rok v Plzni pod záštitou přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku as. MUDr. Davida Slouky, Ph.D., MBA.

Za pořadatele,

MUDr. Jan Lazák

Další aktuality
přejít na archiv aktualit