Cena J. E. Purkyně pro prof. MUDr. Eduarda Zvěřinu, DrSc., FCMA

Cena J. E. Purkyně pro prof. MUDr. Eduarda Zvěřinu, DrSc., FCMA

Je nám ctí Vás informovat, že kandidát České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA (www.zverinaeduard.cz/) získal v letošním roce Cenu Jana Evangelisty Purkyně.
Pan profesor je od roku 2019 čestným členem naší společnosti.
Gratulujeme!

Cena bude panu profesorovi slavnostně předána dne 16. června 2021 na zámku v Libochovicích. 

Další aktuality
přejít na archiv aktualit