Odešel prim. MUDr. Jiří Sušický

Odešel prim. MUDr. Jiří Sušický

V neděli 14. března 2021 zemřel ve věku 80 let MUDr. Jiří Sušický, významný odborník a dlouholetý primář ORL oddělení v Chomutově.

Narodil se v roce 1940 v Chomutově, kde také prožil i většinu svého profesního života. Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, po promoci v roce 1964 nastoupil na ORL oddělení v Chomutově, kde získal erudici pod vedením primáře J. Černého. Po odchodu primáře Černého do důchodu převzal primariát v roce 1981 a oddělení vedl přes dvě dekády až do jeho zrušení v roce 2003. Na pracovišti rozvinul zejména mikrochirurgii hrtanu a funkční endoskopickou chirurgii paranazálních dutin, vychoval řadu ORL lékařů. Do roku 2015 pak pracoval jako ambulantní otorinolaryngolog v Kadani.

Pan primář Sušický nám i přes požehnaný věk a nemalé zdravotní potíže významně pomohl se získáním informací a sestavením historie ORL v oblasti Chomutovska. Bez jeho ochoty, vstřícnosti a nadšení by informace o tomto regionu dnes byly ztraceny.

Vážený pane primáři, děkujeme a nezapomeneme!

MUDr. Ivan Kalivoda, MBA

Za ČSORLCHHK ČLS JEP:

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit