ORL KONGRES JE ODLOŽEN NA ŘÍJEN 2021

ORL KONGRES JE ODLOŽEN NA ŘÍJEN 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ve snaze uspořádat prezenční akci tak, jak jsme zvyklí, jsme se s ohledem na současnou situaci spojenou s pandemií onemocnění COVID-19 a nemožností spolehlivě predikovat, jaká bude situace v červnu, rozhodli posunout konání 82. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP na podzim tohoto roku. 

Nový termín je stanoven na 22.-24. října 2021 na stejném místě, tedy v Cubex Centru v Praze. Téma a program kongresu zůstávají zachovány. Věříme, že vybraný termín umožní účast většímu počtu zájemců, zejména z řad mladších kolegů. Zároveň je daleko pravděpodobnější, že kongres bude moci být uspořádán v prezenční formě jako důstojná oslava letošního významného výročí naší odborné společnosti.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti, ale zdraví a bezpečnost všech účastníků je pro nás prioritou.

Více informací o kongresu naleznete na www.orl2021.cz

Pokud máte jakékoliv otázky, prosím pište na orl2021@guarant.cz.

Těšíme se na podzim na viděnou!

Za organizátory

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
prezident kongresu

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
předseda vědeckého výboru