5. česko – slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

5. česko – slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Webové stránky kongresu: www.orl2013.cz

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom vás jménem výborů České a Slovenské ORL společnosti srdečně pozvali k účasti na 5. česko – slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 75. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 60. kongres Slovenskej spolocnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, který se uskuteční 23. – 25. května 2013 v Hradci Králové.

Budou prezentována sdělení k nejdůležitějším mezioborovým tématům, která přednesou vyzvaní domácí i zahraniční přednášející především formou kulatých stolů a instruktážních kurzů. K účasti jsou mimo jiné též pozvány zdravotní sestry a nelékařští pracovníci.

Viktor Chrobok
předseda České ORL společnosti

Milan Profant
předseda Slovenské ORL společnosti