Stáž na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB

Stáž na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB

Na přelomu října a listopadu letošního roku jsem díky projektu cestovního grantu strávila týden v Bratislavě. Klinika ORL Lékařské fakulty Univerzity Komenského a Univerzitní nemocnice v Bratislavě pod vedením prof. MUDr. Milana Profanta, Csc. sídlí v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalce. Poskytuje komplexní péči o pacienty s chorobami hlavy a krku. Součástí kliniky je i Centrum kochleární implantace. Je jednou ze čtyř akreditovaných školících pracovišť na Slovensku, umožňujících absolvovat povinný dvouroční předatestační pobyt rezidentů. Nedílnou součástí týmu jsou tedy i tzv. “cirkulanti”, lékaři v předatestační přípravě vyslaní z jiných nemocnic (např. Trnava, Nitra, Nové Zámky).

Klinika se nachází v monobloku se specializačními obory typu Interna, Chirurgie, Neurologie, ARO. Ambulance jsou jednak všeobecné a dále specializované – rinologická, otologická, otoneurologická, onkologická, dětská, tyreochirurgická, pro poruchy spánku, pro poruchy polykání a kochleární centrum. Operační výkony probíhají na dvou sálech, které jsou součástí centrálních operačních sálů. Součástí kliniky je i studijní laboratoř, kde jsou nainstalované dva mikroskopy a kompletní instrumentárium pro ušní chirurgii.

Pracoviště prof. Profanta jsem si vybrala zejména proto, že vím, že zde operují spoustu pacientů s ušní problematikou. Každý den jsem měla možnost na sále pozorovat pana profesora i jeho kolegy při práci. Bohužel jsem ale natrefila na týden, kdy se na Slovensku slaví Svátek Všech svatých, a tak byla operativa značně omezená. I tak jsem ale měla možnost observovat široké spektrum operací. Zajímavé bylo sledovat odlišnosti v operačních postupech i v práci týmu jako takového. Relativním překvapením pro mě bylo provedení tonzilektomie ve stoje. Nejvíce oceňuji přístup kolegů, kteří pro mě v poslední den stáže, kdy byl státní svátek, připravili speciální program. Dostala jsem v laboratoři možnost pod vedením prof. Profanta provést disekci temporální kosti.

Těší mě, že jsem tento týden mohla strávit právě v Bratislavě. Zdejší Otorinolaryngologická klinika jistě patří mezi přední pracoviště střední Evropy v oblasti ušní chirurgie. Stáž pro mne byla přínosná nejen teoreticky, ale i prakticky. Velmi si cením podpory naší odborné společnosti a příležitosti vycestovat za hranice, za tuto možnost děkuji.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

MUDr. Denisa Kulkovská, Otorinolaryngologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Další aktuality
přejít na archiv aktualit