82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

Odborné akce

přejít na aktuální akce
Červen 2021
Srpen 2021
Září 2021
Říjen 2021
Listopad 2021
Duben 2022
Červen 2022
Říjen 2022
Listopad 2022
Duben 2023
Září 2023
Říjen 2023
Listopad 2023
Říjen 2024
Listopad 2024
Říjen 2025
Říjen 2026
Export do iCal