Jak přidat kalendář odborných akcí do mobilu?

Odkaz kalendáře je
https://www.otorinolaryngologie.cz/odborne-akce/?ics

Návody na jednotlivé platformy: