Péče o tracheostomickou kanylu vč. výměny a zajištění dýchacích cest pro nelékařská povolání a praktické lékaře – IPVZ kurz

Detaily
>