Komplexní rehabilitace pacientů po totální laryngektomii

Detaily

8-8:30 Registrace účastníků
8:30-8:40 Přivítání, zahájení (Plzák, Zábrodský)
8:40-9:00 Možnosti rehabilitace pacientů po LET, patofyziologie tvorby hlasu a polykání (Kalitová)
9:00-9:30 Indikační kritéria pro rehabilitaci hlasovou protézou (koho? kdy?) (+diskuze) (Koucký)
9:30-10:00 Provedení totální laryngektomie s ohledem na rehabilitaci hlasovou protézou,
technika primoinzerce HP (+diskuze) (Zábrodský)

10-10:30 Přestávka

10:30-11:00 Technika sekundární inzerce, možnosti provedení (+diskuze) (Koucký)
11:00-11:30 Videoukázky LET s primoinzercí HP a sekundární inzerce HP (Novák)
11:30-12:00 Pooperační péče o pacienty po primární a sekundární implantaci (způsob a harmonogram rehabilitace) (+diskuze) (Koucký)
12-12:20 Management pacientů s pokročilými nádory hrtanu a po záchranné LET (Zábrodský)

12:20-13:00 Oběd pro účastníky, hands-on technika výměny HP na modelech, elektrolarynx – nácvik

13:00-13:30 Základy péče o pacienty s hlasovou protézou, ukázky ambulantní výměny (+diskuze) (Svobodová, Novák)
13:30-14:00 Řešení problémů a komplikací (hypertonus, netěsnost protézy, dislokace protézy) (Zábrodský, Koucký)
14-14:30 Základy rehabilitace dechu a plicních funkcí (+diskuze) (Kalitová)
14:30-14:50 Fyzioterapie pacientů po LET, význam a možnosti dalšího vývoje (Bárta)
14:50-15-10 Ekonomické aspekty programu rehabilitace laryngektomovaných, informační zdroje pro pacienty po LET (Koucký, Zábrodský, Tóthová)

15:10-15:30 Závěrečná diskuze a zakončení kurzu

>