Stanoviska výboru

  • 14. 1. 2019 – Mezioborové stanovisko ČSORLCHHK, ČSARIM a ČPS ČLS JEP k pooperační péči po tonzilotomii nebo tonzilektomii u dospělých a dětských pacientů [PDF]
  • 8. 6. 2016 – Stanovisko výboru ČSORLCHHK ČLS JEP k problematice náležitostí poukazu při výdeji sluchadla mimo rámec zdravotního pojištění [PDF]