Kategorie do 35 roků

M. Formánek, D. Jančatová, R. Tomanová, P. Komínek, K. Zeleník. Comparison of Impedance and Pepsin Detection in the Laryngeal Mucosa to Determine Impedance Values that Indicate Pathological Laryngopharyngeal Reflux. Clinical and Translational Gastroenterology. 2017; 8,e123; doi:10.1038/ctg.2017.49 (IF= 3,923).

Kategorie nad 35 roků

J. Bouček, J. de Haan , MJ. Halaska, J. Plzák, K. Van Calsteren, Ch. de Groot, DK Steffensen, R. Fruscio, ET. Massolt, P. Klaritsch, P. Zola, F. Amant. Maternal and Obstetrical Outcome in 35 Cases of Well-Differentiated Thyroid Carcinoma During Pregnancy, Laryngoscope. 2017, doi: 10.1002/lary.26936 (IF=2,471).

Kategorie monografie

Z. Čada, R. Černý, O. Čakrt a kolektiv. Závratě. Havlíčkův Brod: Tobiáš. 2017, s. 516, ISBN 978-80-7311-165-6.

Laureáty Kutvirtovy ceny za r. 2017 se stali autoři ostatních přihlášených prací:

P. Čelakovský, D. Kalfeřt, K. Smatanová, P. Kordač, J. Laco, V. Chrobok Discordance between clinical and pathological TNM classification: influence on results of treatment and prognosis in patients with laryngeal cancer. Neoplasm.  2017; 64: 305-310 (IF = 1,871)

M. Formánek, D. Jančatová, P. Komínek, P. Matoušek, K. Zeleník. Laryngopharyngeal reflux and herpes simplex virus type 2 are possible risk factors for adult-onset reccurent respiratory papillomatosis (prospective case-control study). Clinical Otolaryngology. 2017, 42(3):597-601 (IF=2,627).

M. Heřman, Z. Sedláková, J. Vachutka, T. Fürst, R. Salzman, J. Vomáčka, M. Heřman Differential Diagnosis of Parotid Gland Tumors: Role of Shear Wave Elastography, BioMed Research International.  2017, Article ID 9234672, 6 pages (IF=2,476)

D. Kalfeřt, M. Ludvíková, O. Topolčan, P. Čelakovský, R. Kučera, J. Windrichová, J. Ludvík, K. Skálová, V. Kulda, M. Pesta, J. Plzák Serum levels of IGF-1 and IGFBP-3 in relation to clinical and pathobiological aspects of head and neck squamous cell carcinomas, Anticancer Research.  2017; 37 (6): 3281-3286 (IF 1,937)

K. Zeleník, R. Walderová, H. Kučová, D. Jančatová, P. Komínek Comparison of long-term voice outcomes after vocal fold augmentation using autologous fat injection by direct microlaryngoscopy versus office-based calcium hydroxylapatite injection. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017; 274:3147-3151 (IF =1,627)

V. Živicová, Brož, P. Brož, Z. Fík, A. Mifková, J. Plzák, Z. Čada, H. Kaltner, J. Fialová Kučerová,HJ. Gabius, K. Smetana Genome-wide Expression Profiling (with Focus on the Galectin Network) in Tumor, Transition Zone and Normal Tissue of Head and Neck Cancer: Marked Differences Between Individual Patients and the Site of Specimen Origin. Anticancer Research. 2017; 37 (5): 2275-2288 (IF = 1.937)

V. Živicová, L. Lacina, R. Mateu Sanz, K. Smetana, R. Kavková, E. Drobná Krejčí, M. Grim, A. Kvasilová, J. Borský, H. Strnad, M. Hradilová, J. Šáchová, M. Kolář, B. Dvořánková, et al. Analysis of dermal fibroblasts isolated from neonatal and child cleft lip and adult skin: Developmental implications on reconstructive surgery. International Journal of Molecular Medicine. 2017; 40 (5): 1323-1334 (IF = 2.341)