Do soutěže bylo přihlášeno celkem 8 prací (7 v časopisech, jedna monografie). Vítězi soutěže se stali:

Kategorie do 35 roků

Hybášková, J., Jor, O., Novák, V., Zeleník, K., Matoušek, P., Komínek, P. Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep Apnoea. BioMed Research International, vol. 2016, Article ID 6583216, 5 pages, 2016. doi:10.1155/2016/6583216 (IF 2,134)

Kategorie nad 35 roků

Skoloudik L, Chrobok V, Kalfert D, Koci Z, Sykova E, Chumak T, Popelar J, Syka J, Laco J, Dedková J, Dayanithi G, Filip S. Human multipotent mesenchymal stroma cells in the treatment of postoperative temporal bone defect: an animal model. Cell Transplant. 2016, 25(7):1405-14 (IF 3,427)

Kategorie monografie

Schalek, P. a kol. Rinosinusitidy. Praha: Mladá fronta, 2016, ISBN 978-80-204-4175-1

Laureáty Kutvirtovy ceny za r. 2016 se stali autoři ostatních přihlášených prací:

Urík, M., Hurník, P., Žiak, D., Machač, J., Šlapák, I., Motyka, O., Vaculová, J., Dvořáčková, J.: Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 86 (2016) 213–217 (IF 1,125)

Hybášková, J., Jor, O., Novák, V., Zeleník, K., Matoušek, P., Komínek, P. Drug-Induced Sleep Endoscopy Changes the Treatment Concept in Patients with Obstructive Sleep Apnoea. BioMed Research International, vol. 2016, Article ID 6583216, 5 pages, 2016. doi:10.1155/2016/6583216 (IF 2,134)

Staníková, L., Šatanková, J., Kučová, H., Walderová, R., Zeleník, K., Komínek, P.: The role of narrow-band imaging (NBI) endoscopy in opticalbiopsy of vocal cord leukoplakia. Eur Arch Otorhinolaryngol (2017) 274:355–359. DOI 10.1007/s00405-016-4244-6 (IF 1,627)

Skoloudik L, Chrobok V, Kalfert D, Koci Z, Sykova E, Chumak T, Popelar J, Syka J, Laco J, Dedková J, Dayanithi G, Filip S. Human multipotent mesenchymal stroma cells in the treatment of postoperative temporal bone defect: an animal model. Cell Transplant. 2016, 25(7):1405-14 (IF 3,427)

Zeleník, K., Formánek, M., Matoušek, P., Komínek P.: Chronic rhinosinusitis and extraesophageal reflux: Who is the candidate for antireflux treatment? Am J Rhinol Allergy. 2016 Mar;30(2):5-9. doi: 10.2500/ajra.2016.30.4286 (IF 1,960)

Kordač P, Kalfeřt D, Smatanová K, Laco J, Vošmik M, Čelakovský P, Chrobok V: Shoda a neshoda klinické a patologické TNM klasifikace u karcinomu orofaryngu – vliv na prognózu a výsledky léčby. Klin Onkol 2016;29:122-126

Čada Z., Balatková Z., Chovanec M., et al. Vertigo Perception and Quality of Life in Patients after Surgical Treatment of Vestibular Schwannoma with Permanen Prehabituation by Chemical Vestibular Ablation. BioMed Research International, vol. 2016, Article ID 6767216, http://dx.doi.org/10.1155/2016/6767216 (IF 2,134)

Schalek, P. a kol. Rinosinusitidy. Praha: Mladá fronta, 2016, ISBN 978-80-204-4175-1

Vítězové budou slavnostně oceněni na slavnostním semináři ORL Vincentka Fórum 9.11.2017 v Praze.

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D, MBA
vědecký sekretář ČSORLCHHK ČLS JEP