Do soutěže bylo přihlášeno celkem v kategorii do 35 let celkem 8 prací, v kategorii na 35 roků 6 časopiseckých prací a 2 monografie či kapitoly v monografii. Vítězi soutěže na doporučení komise (prof. Pellant, prof. Stárek, prim. Lenert) se stali:

Kategorie do 35 roků

Lukeš, P, Zabrodský, M, Lukešová, E, et al. The Role of NBI HDTV Magnifying Endoscopy in the Prehistologic Diagnosis of Laryngeal Papillomatosis and Spinocellular Cancer BioMed Research International. Volume 2014, Article ID 285486, 7 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/285486

Kategorie nad 35 roků

Bouček, J., Zábrodský, M., Kuchař, M.  et al.: A New Strategy for the Surgical Management of RLN Infiltrated by Well-Differentiated Thyroid Carcinoma. BioMed Research International 2014, Article ID 616521, 6 pages, doi 10.1155/2014/616521

Kategorie monografie

Lipina, R.; Matoušek P. a kol.: Endoskopická chirurgie spodiny lebníHavlíčkův Brod: Tobiáš 2014, 360 s., ISBN-13: 978-80-7311-139-7

Laureáty Kutvirtovy ceny za r. 2014 se stali autoři ostatních přihlášených prací:

 • Mifková, A., Kodet, O., Szabo, P., et al. Synthetic polyamine BPA-C8 inhibits TGF-β1-mediated conversion of human dermal fibroblast to myofibroblasts and establishment of galectin-1-rich extracellular matrix in vitro. Chembiochem 2014 Jul 7; 15(10):1465-1470, doi 10.1002/cbic.201402087
 • Lukešová, E, Bouček, J, Rotnaglová, et al. High Level of Tregs Is a Positive Prognostic Marker in Patients with HPV-Positive Oral and Oropharyngeal Squamous Cell Carcinomas. BioMed Research International, Volume 2014, Article ID 303929, 11 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/303929
 • Katra, R., Kabelka, Z., Jurovčík, M., et al. Association between Helicobacter pylori in adenoid hyperplasia and reflux episodes detected by multiple intraluminal impedance in children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2014 Aug; 78(8):1243-1249, doi 10.1016/j.ijporl.2014.04.040
 • Kalfeřt, D., Čelakovský, P., Laco, J., et al. The role of protein p16(INK4a) in glottic laryngeal squamous cell carcinoma. Pathology Oncology Research 2014; 20(4):909-915, doi 10.1007/s12253-014-9773-y
 • Kalfeřt, D., Ludvíková, M., Topolčan, O., et al. Analysis of preoperative serum levels of MMP1, -2, and -9 in patients with site-specific head and neck squamous cell cancer. Anticancer Research 2014; 34(12):7431-7441
 • Fík, Z., Astl, J., Zábrodský, M., et al.: Minimally Invasive Video-Assisted versus Minimally Invasive Nonendoscopic Thyroidectomy. BioMed Research International 2014, Article ID 450170, 7 pages, doi 10.1155/2014/450170
 • Fík, Z., Dvořánková, B., Kodet, O., et al. Towards Dissecting Molecular Routes of Intercellular Communication in the Tumour Microenvironment: Phenotypic Plasticity of Stem Cell-Associated Markers in Co-culture (Carcinoma Cell/Fibroblast) Systems. Folia Biologica (Praha), 2014; 60(5): 205-212
 • Kraus, J., Nártová, E., Pavlík, E., et al. Prevalence of Helicobacter pylori in adenotonsillar hypertrophy in children. Acta Oto-Laryngologica, 2014; 134, 1:88-92, doi 10.3109/00016489.2013.840924
 • Matoušek, P., Zeleník, K., Šafarčík, K., et al. Squamous cell carcinoma antigen as a marker of sinonasal inverted papilloma. Eur Arch Otorhinolaryngol 2014; 271(3):535-538, doi: 10.1007/s00405-013-2604-z
 • Školoudík, L., Chrobok, V., Kalfeřt, D., et al. Multipotent mesenchymal stromal cells in otorhinolaryngology. Medicinal Hypotheses 2014; 82(6):769-773,
 • doi 10.1016/j.mehy.2014.03.022
 • Čelakovský, P., Kalfeřt, D., Tuček, L., et al. Deep neck infections: risk factors for mediastinal extension. Eur Arch Otorhinolaryngol 2014; 271(6): 1679-1683, doi 10.1007/s00405-013-2651-5
 • Kastner, J., Simmen, D., Netuka, D., et al.: Orbital and Intracranial Complications of Acute and Chronic Rhinosinusitis. Diseases of the Sinuses, Springer, 2014, 2014, pp 495-515

Gratulujeme všem zúčastněným. Vítězové budou oceněnI i finanční částkou 10.000,- Kč. Slavnostní předání ocenění vítězům proběhne dne 3.12.2015 na 55. Otologickém dni v Praze.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
předseda společnosti                               

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
vědecký sekretář společnosti