Kategorie do 35 let

  • nebyla přihlášena žádná práce

Kategorie nad 35 let

  • monografie
    Čelakovský et al.: Krční metastázy. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012  ISBN    978-80-7311-131-1
  • původní práce
    Zábrodský et al.: Immediate revision in patiens with bilateral recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid and parathyroid surgery. How worthy is it? Acta Otorhinolaryngol Ital 2012;32:222-228

Hodnotící komise: prof. Šlapák, prof. Pellant, prof. Stárek