Žádost o finanční podporu na vzdělávání pro mladé ORL lékaře v roce 2022.

Podání žádosti nejpozději 40 kalendářních dnů před konáním odborné akce.

Každý může žádat o podporu na jeden či více z uvedených kongresů (každá žádost zvlášť).

Přílohy žádosti:

  1. Souhlas vedoucího pracoviště/školitele
  2. Abstrakt prezentace (max. 1 strana, dle pokynů organizátora)