Zpráva z Weill Cornell ORL semináře 2021

Zpráva z Weill Cornell ORL semináře 2021

9.-11. února 2021 pořádal Open Medical Institute (OMI) další ze série seminářů z otorinolaryngologie. V letošním roce, vzhledem k pandemii COVID-19, se seminář nekonal, jak tradičně, v prostorech zámku Arenberg v Salzburgu, ale organizátoři zvolili on-line formu webináře tzv. OMInáře. Ten probíhal přes rozhraní videochatu programu Zoom, který umožňoval v reálném čase sledovat kolegy i přednášející, sdílet mezi sebou své přednášky a zapojovat se do podnětných diskusí. Semináře probíhali od 13. do 18. hodiny středoevropského času a účastnilo se ho celkem 30 lékařů a lékařek z celého světa, od Mexika, kde bylo v době začátku semináře 6 hodin ráno, až po účastníky z Ruska a Mongolska, kde bylo v tu dobu 20 hodin večer.

Letošní seminář vedl prof. Michael G. Stewart z Weill Cornell Medical College v New Yorku, který měl přednáškou na téma anatomie a patofyziologie chronické rinosinusitidy, a společně s ním moderoval konferenci prof. Gerhard Rasp ze soukromé univerzity Paracelsus v Salzburgu. I jeho přednáška byla zaměřená na chronickou rinosinusitidu, její diagnostiku a terapii včetně možností biologické léčby.

Zajímavou diskusi vyvolala přednáška prof. Victorie Banuchi rovněž z Weill Cornell Medical College v New Yorku o HPV asociovaném karcinomu orofaryngu a vyhlídkách deeskalace jeho léčby. Doc. Markus Brunner z Vídeňské univerzity měl přednášku o kožních nádorech hlavy a krku a pojednával zejména o úskalích radikality chirurgických výkonů.

Doc. Vikash K. Modi, z Presbyteriánské nemocnice v New Yorku přednášel na téma adenoidní vegetace a tonzil. Zde nejenom mě, ale většinu účastníků překvapilo provádění intrakapsulárních tonzilektomii (tonzilotomii) v indikacích, kde zvykle provádíme tonzilektomie (extrakapsulární). Dr. Julia Rechenmacher-Strauss, z Všeobecné nemocnice v Salzburgu přednášela o laryngologii a rehabilitaci hlasu. Dr. Sebastian Rösch z Paracelsovy univerzity v Salzburgu měl přednášku na téma diagnostika a rehabilitace poruch sluchu u dětí. Prof. Dietmar Thurnher z Univerzity v Grazu měl velice zajímavou a instruktivní přednášku o krčních disekcích.

Open Medical Institute (OMI) je mezinárodní iniciativa pro zdravotnické pracovníky, jejímž cílem je prostřednictvím vzdělávání zlepšit zdravotní péči v globálním měřítku. Program byl založen v roce 1993 Americkou rakouskou nadací (AAF) v úzké spolupráci s Weill Cornell Medical College a Open Society Foundations (OSF). V průběhu let se k této iniciativě připojilo mnoho předních lékařských institucí ve Spojených státech amerických a Evropě, a poskytlo vysoce angažovanou fakultu, která věnuje svůj čas, odborné znalosti, zkušenosti a sdílí je s kolegy z celého světa. Uchazeči musí být mladší 40 let, mít ukončenou specializaci a plánovat profesionální kariéru ve svých domovských zemích. Podmínkou je dobrá znalost anglického jazyka ověřená telefonickým pohovorem se státním koordinátorem seminářů (v ČR Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, www.vdv.cz ; v SR Open medical club (OMC) Slovakia, www.omc.sk).

Semináře OMI můžu mladším i starším kolegům jenom doporučit a radím, aby je případný neúspěch neodradil a hlásili se opakovaně (já sám jsem se hlásil opakovaně od roku 2016). Případní zájemci můžou nalézt podrobnosti na stránkách www.openmedicalinstitute.org.

Osobně chci poděkovat OMC Slovakia za možnost zúčastnit se na letošním semináři.

MUDr. Ivan Kalivoda, MBA

Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit