Opustil nás Dr. Ing. Jan Vokřál

Opustil nás Dr. Ing. Jan Vokřál

Dovolujeme si oznámit, že nás náhle opustil kolega, přítel a výborný odborník.

Klinický inženýr Dr. Ing. Jan Vokřál se významně podílel na péči o sluchově postižené s kochleárními implantáty – pacienti ho měli moc rádi. Jako akustik se věnoval vývoji nových originálních testů v českém jazyce (šumová audiometrie, dichotické testy). Publikoval velkou řadu prací a prezentoval je na seminářích a kongresech. Jeho pečlivost a spolehlivost při péči o pacienty je nenahraditelná.

Milý Honzo, budeme na Tebe moc vzpomínat!​​​

doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc. a celý kolektiv Foniatrické kliniky VFN a 1. LF UK​, Praha

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. za ČSORLCHHK ČLS JEP

Další aktuality
přejít na archiv aktualit