XXVII. ORL konference

XXVII. ORL konference

Praha, 18.4.2019

Kongres byl pořádán Otoneurologickou sekcí CSORLCHHK ČLS JEP v hotelu IRIS Eden. Při zahájení akce proběhl křest 2. vydání monografie“ Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi.

Následující blok přednášek se věnoval statistickým přehledem dopravní nehodovosti (J. Frič, Dopravní výzkum Brno). Socioekonomické důsledky jsou ohromující a týkají se jak počtu a druhu trvalých následků tak i jejich finanční reflexem. Bylo prokázáno, že páteř a hlava jsou postiženy ve více jak 50 % případů. Nebezpečí vyplývající z tzv. nepoznaného opěrkového traumatu prezentova A. Hahn (EUC Premium, Fortmedica), typické stabilometrické nálezy pro toto závažné a ve svých následcích výrazně limitující kvalitu života poranění. R. Budský (Vision O) hovořil o zdravotní způsobilosti řidičů a uvedl, jak jednotlivá onemocnění ovlivňují řidičské schopnosti účastníků silničního provozu. J. Pokorný (Svaz dovozců automobilů Praha) demonstroval preventivní opatření výrobců automobil ke zlepšení bezpečnosti cestujících

V dalším bloku uvedla H. Raková (Esthé Praha) přehled indikací/aplikací laserů v ORL oblasti.

Problematikou sematosenzorického tinnitu se zabývala A. Szczepek (Charité, Berlín). Poukázala na skutečnosti, že tento typ tinnitu (bez sluchové ztráty) lze zásadním způsobem ovlivnit kultivací osového myoskeletárního segmentu. Š. Novotná (Kübeck Kladno) provedla analýzu indikací léčby v hyperbarické komoře. Výsledky jsou u náhlé senzorineurální nedoslýchavostmi povzbuzující zejména při včasné aplikaci farmakoterapie a paralelní (neprodlené) aplikaci HBO.

R. Holý (ORL ÚVN Praha) se zabýval problematikou akutního akustického traumatu, impresivní byla topika nitroušní ztráty ve vztahu k použité zbrani. A. Santoni (Řím) demonstroval stabilometrické nálezy pacientů s periferní, centrální a smíšenou rovnovážnou poruchou. A. Kotva (BTL Praha) prezentoval revoluční optiku firmy KAPS a její využití v ORL oboru.

P. Schalek (ORL FNKV Praha) hovořil o endoskopické chirurgii tzv. blow-out fraktur očnice. Přednáška byla doplněna bohatou obrazovou dokumentací. L. Otruba (ORL Mělník, ORL VFN Praha) se zmínil o otochirurgických případech vyžadujících nestandardní řešení. A. Hrdlička (ORL Pardubice) podal velmi zajímavé sdělení o způsobu vyšetřování nosohltanu u dětských pacientů. Bylo pozoruhodné, co vše lze – za předpokladu zkušeností lékaře a adekvátního přístrojového vybavení – v podmínkách ambulantních specialistů vyšetřit.

Velmi zajímavá byla přednáška D. Groha (Fortmedica Praha) zabývající se ototoxicitou chemoterapeutické léčby u dětských pacientů, podal přehled působení jednotlivých druhů na sluchový orgán. A. Hahn (EUC Premium/Fortmedica Praha) se zmínil o vlivu tinnitu na osobnosti světové kultury. Demonstrována byla reflexe chronického tinnitu je jejich konkrétní umělecká díla. Z. Veldová (ORL ÚVN Praha) prezentovala nový způsob elektrofyziologické stimulace porušeného zvratného nervu po operacích štítné žlázy. J. Kraus (ORL Benešov u Prahy) demonstroval případy OSA, precizně vypracovaná přednáška byla jakýmsi přehledem indikací k diagnosticko-terapeutickým postupům v této problematice.

Jednání bylo provázeno četnými diskuzními příspěvky. Kongres byl přítomnými hodnocen velmi pozitivně, probíhal v přátelské velikonoční atmosféře.

 

Aleš Hahn

Další aktuality
přejít na archiv aktualit