Akutní stavy v otologii

Akutní stavy v otologii

Tématem 9. mezioborového sympozia konaného 12.-13. dubna 2019 byly Akutní stavy v otologii. Akci spolupořádaly hradecká, pardubická a ostravská ORL klinika a byla věnována životnímu jubileu emeritního přednosty hradecké ORL kliniky prof. MUDr. Ivana Hybáška, DrSc., který v tomto roce slaví 90. narozeniny, a také prof. MUDr. Janu Hybáškovi, DrSc., prvnímu přednostovi ORL kliniky, ke 120. výročí jeho narození.

Již tradičně byl pátek věnován teoretickým přednáškám mezioborově zastoupených přednášejících. Ve čtyřech tematických blocích byly diskutovány:

 • Sluchová trubice při změnách tlaku (moderátor panelu L. Školoudík),
 • Náhlé poruchy sluchu a rovnováhy (moderátoři panelu J. Dršata, J. Mejzlík),
 • Úrazy ucha (moderátor panelu M. Černý),
 • Otogenní zánětlivé komplikace (moderátor panelu V. Chrobok).

V sobotu probíhala na 12 pracovištích workshopová část, při které měli účastníci ve skupinách po čtyřech možnost vyzkoušet některé z diagnostických a terapeutických metod:

 1. Mikrobiologické vyšetření, odběr kultivace z ucha (L. Ryšková)
 2. Vyšetření závratí: Video Head Impulse Test (M. Stříteská)
 3. Otoakustické emise (J. Mejzlík)
 4. BERA (J. Dršata)
 5. Tympanometrie, vyšetření funkce sluchové trubice (M. Formánek)
 6. Tónová audiometrie (M. Hloušková)
 7. Topodiagnostika obrny lícního nervu (P. Čelakovský)
 8. Balónková dilatace sluchové trubice (L. Školoudík)
 9. Otomikroskopie, pneumatická otoskopie (J. Vodička)
 10. Akutní stavy po kochleární implantaci – bolesti ucha, zánět středního ucha, magnetická rezonance, nefunkčnost implantátu (K. Zeleník, P. Komínek, M. Okluský)
 11. Endoskopie ucha flexibilní a rigidní (M. Černý, J. Šatanková)
 12. CT a MR spánkové kosti (J. Kopřiva)

Předběžný termín 10. mezioborového sympozia je 24.-25. dubna 2020.

Michal Černý
Petr Čelakovský
Viktor Chrobok
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
e-mail: michal.cerny@lfhk.cuni.cz

Další aktuality
přejít na archiv aktualit