XXIV. Beskydský ORL den – „První pomoc“

XXIV. Beskydský ORL den – „První pomoc“

Ostravice, 2.-3. listopadu 2018

24. ročník pravidelné nadregionální akce pořádaný Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava se tradičně konal v krásném prostředí rekreačního areálu Sepetná v Ostravici. Semináře, který patří mezi největší akce u nás, se zúčastnilo 245 účastníků z celé České republiky, Slovenska, ale i Rakouska a Německa.

XXIV.  Beskydský ORL den – posluchači

Odborný program probíhal formou panelu, jehož členy byli P. Komínek (ORL FN Ostrava), V. Chrobok (ORL Hradec Králové), R. Gřegoř (ředitel Záchranné služby MS kraje), K. Zeleník (ORL FN Ostrava) a právník J. Janouch (advokát, FN Hradec Králové).

Hlavním přednášejícím byl R. Gřegoř, který posluchače seznámil s nejnovějšími postupy při laické i rozšířené první pomoci. Při první pomoci hraje zásadní roli čas. Zásadní je telefonicky kontaktovat ještě před vlastní resuscitací záchrannou službu – doporučil volat na tel. číslo 155. Nedoporučil naopak volat na číslo 112 (centrální dispečink), odkud je volající teprve přepojován na č. 155. Může tak dojít ke zbytečné časové prodlevě.

Vysvětlil a názorně předvedl způsob komunikace s pacientem v bezvědomí a další potřebné kroky. Stav dýchání se hodnotí výhradně podle pohybů hrudníku (nikoliv tedy zrcátkem či jinými manévry), hmatat puls se vůbec laikům nedoporučuje. Zásadní při prvním pomoci je zajištění cirkulace krve pomocí srdeční masáže a dýchání z úst do úst v poměru 30:2 (30 masáží srdce a 2 vdechy). Byl zdůrazněn význam telefonní aplikace Záchranka, kterou by měl mít nainstalovánu každý. Tato aplikace umožňuje velmi efektivní komunikaci s volajícím, jeho lokalizaci a poskytnutí celé řady dalších informací.

XXIV.  Beskydský ORL den – R. Gřegoř vysvětluje zásady první pomoci     

Zajímavé byly informace o dělení pomoci – neodkladná, akutní ….. a další, které prezentoval J. Janouch. Pohled právníka ukázal, že povědomí zdravotníků na své povinnosti není vždy dostatečný a právní povědomí by mělo být lepší.

Seminář vhodně doplňovaly kazuistiky z ORL oblasti, které vedly k diskusi o způsobu zajištění krvácejícího pacienta (s epistaxí nebo po tonzilektomii) během převodu do nemocnice ale i o tom, na kterém místě v nemocnici by takový pacient měl být ošetřen.

Velkou pozornost vyvolalo i sdělení R. Gřegoře o způsobu třídění raněných při hromadných neštěstích (např. srážka vlaků, tramvají apod.). V těchto kritických situacích se zachraňují především zachranitelní a jedná se víceméně o „válečný způsob třídění raněných“.

Seminář se konal k příležitosti životního jubilea P. Komínka. Laudatio prof. Chroboka představovalo v tomto smyslu vrchol semináře – byla shrnuta životní pouť oslavence, vypíchnuta jeho spolupráce s prof. Chrobokem a jejich „KOCHRova výzkumného centra“ (KOmínek, CHRObok). Na závěr vystoupení byla prezentována novinka – KOCHRovo ORL kvarteto, vydané nakladatelstvím Tobiáš.

Po odborném programu následoval tradiční společenský večer s tancem, kde byly navázány nebo utuženy přátelské a pracovní kontakty a dozněly kuloárové diskuse k přednášeným tématům.

Pořadatelům se podařilo udržet dobrou úroveň této krátké ale velmi intenzivní akce a to jak v odborné části, tak i části společenské. Organizátoři se těší na XXV. Beskydský ORL den, který se bude konat v tradičním termínu – prvním víkendu v listopadu, tj. ve dnech 1.-2.11.2019. Tématem tohoto jubilejního ročníku bude „Stárnoucí otorinolaryngolog“.

 

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA