31. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

31. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

6.- 9. listopadu 2018

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě, komplikací, atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé techniky supraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie, atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku praktického nácviku použití různých typů shaverů a demonstraci různých navigačních systémů (optických i elektromagnetických).

Druhé dva dny kurzu byly věnovány pokročilé endoskopické endonazální chirurgii. Součástí prvního dne pokročilé části kurzu bylo v odpoledních hodinách 18. ORL Vincentka Fórum , v rámci něhož zazněla přednáška o současném stavu řešení patologií čelní dutiny. Dále v rámci kurzu zazněly přednášky o endoskopické chirurgii benigních nádorů (o invertovaném papilomu, juvenilním angiofibromu), maligních nádorů, operativě rinobaze včetně f. pterygopalatina, f. infratemporalis, očnice, atd. Průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny operace choanální atrezie, revizní operace pro polypózu a resekce meningoencefalokély s plastikou rinobaze. Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů.

 

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou běhů pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla opět kapacita preparačního kurzu zcela naplněna.

Letošního kurzu se celkem zúčastnilo 30 lékařů z České republiky a Slovenska, 18 se podílelo na preparačním kurzu na kadaveru.

31. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům unikátní odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu a vlastního nácviku práce s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 5. – 8. listopadu 2019.

 

Za pořadatele

Jan Plzák