Vzpomínka na emeritního primáře MUDr. Darko Klobučara

Vzpomínka na emeritního primáře MUDr. Darko Klobučara

Dne 4. března 2021 zemřel v 71 letech MUDr. Darko Klobučar, emeritní primář ORL oddělení Pardubické nemocnice. Své odborné zkušenosti získal na Ušní, nosní, krční klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové a na ORL oddělení Pardubické nemocnice, kde se v roce 1989 ujal funkce primáře. Během jeho působení v čele pracoviště se zasloužil o rozvoj endoskopických metod, vč. flexibilní bronchoskopie, a traumatologie obličejového skeletu. Pracoviště pod jeho vedením zavedlo mezi prvními v ČR klinický informační systém jak pro ambulantní, tak pro hospitalizační část, vč. možnosti statistického zpracování dat a přístupu k internetu. Díky jeho manažerským dovednostem došlo k zásadní rekonstrukci a modernizaci operačních sálů a ambulantního traktu. Pro oddělení získal místo stálého logopeda. V roce 1996 zaměřil svojí další odbornou dráhu jako privátní ambulantní specialista v Pardubicích, Přelouči a Holicích. Emeritní primář Klobučar byl oblíbeným lékařem nejen dospělých, ale i pacientů dětského věku. Jeho spolupracovníci oceňovali jeho klidnou povahu, smysl pro humor a laskavost. V posledních letech svého života statečně bojoval se zákeřnou chorobou.

Čest jeho památce!

Roman Michálek, Jan Vodička, Karel Pokorný