Doporučení k užívání a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik

Doporučení k užívání a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR vydalo na konci loňského roku publikaci Doporučení k užívání a snižování míry zneužívání benzodiazepinů a dalších hypnotik a anxiolytik, která je překladem původních britských doporučení.  Je určena lékařům a dalším klinickým pracovníkům, kteří v rámci poskytování péče předepisují sedativa a hypnotika a setkávají s problematikou jejich zneužívání a nadužívání.
Publikace je dostupná zde

Také vzhledem k tomu, že v ČR se odhaduje až 900 tis. osob nadužívajících sedativa a hypnotika, je tento fenomén zařazen mezi aktuální priority politiky v oblasti závislostí v ČR.

V listopadu 2020 se uskutečnila Národní konference “Psychoaktivní léky 2020“. Prezentace z konference jsou dostupné zde