Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Katedra otorinolaryngologie IPVZ pořádala dne 5. 4. 2019 pravidelný kurz Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukční spánkové apnoe (OSA). V kurzu byly probrány principy diagnostiky OSA a základy nechirurgické a chirurgické léčby této chorobné jednotky. Druhou část kurzu účastníci strávili na operačním sále, kde sledovali chirurgické zákroky, expanzní sfinkterovou faryngoplastiku a hyoidopexi. Třetí část kurzu byla věnována praktickým ukázkám zapojení a hodnocení vícekanálové monitorace a nastavení přetlakové ventilace. Účastníci měli během kurzu možnost poznat klinickou problematiku OSA jak po stránce teoretické, tak i z praktického hlediska. Kurzu se účastnilo 10 přihlášených lékařů a stážisté kliniky.

Děkujeme všem účastníkům za dělnou spolupráci a těšíme se na další setkání.   

Za lektory a spánkovou skupinu kliniky

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Další aktuality
přejít na archiv aktualit