IPVZ kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií

IPVZ kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií

Dne 8.3.2018 proběhl na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole další IPVZ kurz věnovaný poruchám polykání se zaměřením na základy v tomto oboru. Lektory byli členové multidisciplinárního dysfagiologického týmu FN v Motole: MUDr. Jaroslav Sýba a MUDr Lucie Dostálova z pořádající kliniky a MUDr. Lenka Mrázková z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole.  Kurz absolvovalo 5 účastníků, což bylo maximum možné kapacity. Účastníci absolvovali teoretické přednášky o rozdělení a diagnostice poruch polykání. Dále byly probrány možnosti nechirurgické a chirurgické léčby. Poté se frekventanti kurzu účastnili běžného provozu ambulance pro poruchy polykání, kde jsme účastníky seznámili s přístrojovým vybavením ambulance a byly prezentovány zajímavé kazuistické případy. V závěrečné části programu proběhla diskuse.  Děkujeme všem účastníkům za účast a zajimavé připomínky.   

Za kolektiv dysfagiologického týmu FN v Motole

Jaroslav Sýba