30. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

30. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

30. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie 
7.-10. listopadu 2017
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v Praze.

Vzhledem ke kulatému 30. výročí kurzu je vhodné si připomenou jeho historii. Prvních 22. ročníků proběhlo pod vedením Prof. Ivana Hybáška a poté Doc. Jana Vokurky v Hradci Králové, od r. 2009 je kurz pořádán na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, v Praze. Letošního kurzu se celkem zúčastnilo 32 lékařů z České republiky, Slovenska a Spojených arabských emirátů, 16 se podílelo na preparačním kurzu na kadaveru. 

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie: Teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestézie, instrumentária, pooperačního ošetřování, výkonů na dolní skořepě, komplikací, atd. Živé přenosy ze sálu ukázaly účastníkům výkony: různé techniky supraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, frontální sinotomie, argonplazmakoagulace u m. Rendu-Osler-Weber, atd. Instruktážní kurzy se zaměřily na problematiku ambulantní endoskopie, včetně 3D zobrazení, praktického nácviku použití různých typů shaverů  a demonstraci různých navigačních systémů (optických i elektromagnetických). 

Druhé dva dny kurzu byly věnovány pokročilé endoskopické endonazální chirurgii. Součástí prvního dne pokročilé části kurzu bylo 17. ORL Vincentka Fórum „125. výročí vzniku první české otorinolaryngologické kliniky“, v rámci něhož zazněla přednáška o současném postavení pokročilé endoskopické chirurgie nosu, VDN a rinobaze s důrazem na problematiku nádorů nosu, VDN a rinobaze (benigní – angiofibrom nosohltanu,  i maligní), chirurgii očnice, f. pterygopalatina a infratemporalis. Dále v rámci kurzu zazněly přednášky o přístupech do čelní dutiny, invertovaném papilomu, průběžně bylo probráno řešení komplikací FESS. Z operačního sálu byla přenášena operace schwannomu f. infratemporalis, f. pterygopalatina, orbity, zasahující do střední lební jámy. Tradice byla i letos dodržena a poslední operace vzhledem k rozsahu a charakteru patologie trvala přibližně dvojnásobek plánovaného času, tedy cca 5 hod. Opět tradičně jeden z účastníků kurzu vytrval u sledování živého přenosu až do konce do pozdních odpoledních hodin! Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů.

Preparační kurz na kadaverech byl rozdělen do dvou běhů pod vedením zkušených lektorů. Lékaři si mohli prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. I letos byla opět kapacita preparačního kurzu zcela naplněna. 

Odborné přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště, tak také hosté: as. Zuzana Balatková, as. Jaroslav Betka, dr. Jan Kastner (Ušní, nosní, krční ambulance Kastner s. r. o), as. Adam Kešner, as. Vít Kratochvil, as. Jiří Najbrt (Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole), Prof. Jan Plzák, Doc. Jan Vokurka (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Univerzita Umeå, Švédsko). Operační výkony vedli domácí i hostující chirurgové: dr. Jan Kastner, as. Vít Kratochvil, as. Adam Kešner, Prof. Jan Plzák, Doc. Jan Vokurka.

Díky podpoře firem Storz – RADIX CZ, Hospimed, Olympus, Surgipa Medical, Medtronic Czechia, VLX International s.r.o. – Rhino Horn, West Medical měli možnost účastníci kurzu seznámit se na stáncích firem a poté i vidět při operačních výkonech široké spektrum instrumentů, různé typy laserů, shaverů (včetně nožů se zabudovanou koagulací), fréz, endoskopů, kamer a videověží (včetně 3D zobrazení), radiofrekvenčních technik, navigačních systémů s optickým i elektromagnetickým naváděním), atd.

Společenský program kurzu zahrnoval večeři účastníků kurzu s lektory.  

1. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie nabídl účastníkům unikátní odborný program umožňující načerpat značné množství teoretických i praktických poznatků a zkušeností skloubením teoretických přednášek, instruktážních kurzů, videodemonstrací, živých přenosů z operačního sálu a vlastního nácviku práce s instrumentáriem a preparací na kadaveru.

Příští ročník kurzu se bude konat ve dnech 6.-9. listopadu 2018. Novinkou bude možnost nácviku vedení operace na virtuálním simulátoru.

 

Za pořadatele Jan Plzák