17. ORL Vincentka Fórum

17. ORL Vincentka Fórum

9.listopadu 2017
Radiopalác, Praha

Při příležitosti výročí 125 let od založení první české ORL kliniky se uskutečnila tato tradiční akce tentokrát v celodenním slavnostním formátu.

Dopolední blok, který vedl dr. Jan Bouček, byl věnován historii 30 let kochleární implantace v České republice. Vyvrcholením tohoto bloku byla závěrečná diskuze s pacienty, kteří kochleární implantát užívají.

Odpolední program uvedl Prof. Jan Betka přednáškou „125 let české otorinolaryngologické kliniky“, v které se věnoval osobnostem jednotlivých přednostů pracoviště od roku 1892. Ing. Ladislav Šumšal informoval o historii a léčebných účincích Vincentky. Následovalo přehledné sdělení Prof. Jana Plzáka „Rinologie a rinobaze“ věnované současnému postavení pokročilé endoskopické chirurgie nosu, VDN a rinobaze s důrazem na problematiku nádorů nosu, VDN a rinobaze (benigní – angiofibrom nosohltanu,  i maligní), chirurgii očnice, f. pterygopalatina a infratemporalis.

Po přestávce navázala členská schůze české ORL společnosti vedená předsedou Prof. Viktorem Chrobokem. Poté zazněly přednášky nových čestných členů společnosti Prof. Andrease Dietze (Lipsko) “ Head and Neck Oncology including surgery into more personalized concepts“ a Prof. Jan Klozara „Onkologie hlavy a krku dnes“.   

Za organizátory
Prof. Jan Betka, Prof. Jan Plzák

Další aktuality
přejít na archiv aktualit