29. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

8.11.2016 - 11.11.2016
Praha

FESS

Stát: ČR
Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.LF UK a FN v Motole,
katedra otorinolaryngologie IPVZ


V Úvalu 84 Praha 5 Motol
Webové stránky: orl.lf1.cuni.cz/fess-kurz-2016
Kategorie: ostatní

Kontakt: Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D.
E-mail: renata.kodetova@fnmotol.cz
Telefon: 224434301 224434311
Adresa: V Úvalu 84 Praha 5 Motol

Jednací jazyk: Čj

Významná odborná akce

  • 59. Otologický den

    59. Otologický den

    5.12.2019, Ostrava

  • 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

    17.6. - 19.6.2020, Praha

Staňte se členem naší společnosti