Vyjádření MZ k podvodnému přípravku Relaton

Výrobek RELATON je neseriózní nabídkou s ohledem na nepravdivé informace o zapojení Ministerstva zdravotnictví do jeho výroby. Ministerstvo zdravotnictví žádné léčivé přípravky nevyvíjí, nevyrábí ani nevlastní. Současně nabídka zneužívá jméno lékařky MUDr. Michaely Krechlerové (ordinace ORL Beroun), která se od této nabídky distancuje na svých webových stránkách (http://orl-krechlerova.cz/kontakt).

Výrobek RELATON nelze doporučit k léčbě potíží se sluchem, protože není registrován jako léčivý přípravek a z nabídky není zřejmé o jakou kategorii výrobku se jedná. V nabídce je uveden pouze objednávkový formulář, alenení uveden kontakt na výrobce či distributora výrobku, není uvedeno složení výrobku z hlediska množství jednotlivých složek; výrobek je prezentován k léčbě potíží se sluchem, ačkoliv se nejedná o registrovaný léčivý přípravek. 

Pro úplnost dodávám, že v současné době se na různých internetových stránkách a v tisku objevuje řada nabídek na výrobky, které jsou prezentovány jako mimořádně účinné při léčbě či prevenci řady onemocnění. Některé z těchto nabídek jsou neseriózní, uvádí klamavé informace a je zřejmé, že se nejedná o léčivé přípravky. Prostřednictvím takových neseriózních nabídek mohou být nabízeny:

  • padělané léčivé přípravky a nelegální produkty,
  • doplňky stravy, kterým jsou neoprávněně přisuzovány léčebné vlastnosti,
  • přípravky neregistrované v České republice,
  • léčivé přípravky, jejichž registrace byla pozastavena či ukončena v evropských zemích či celosvětově, a to z důvodu výskytu zvýšených zdravotních rizik,
  • léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis (pozn. výdej těchto léčivých přípravků je možný pouze v kamenné lékárně, nikoliv zásilkovým způsobem)    
  • produkty bez ověřené kvality, účinnosti, a tedy s možným rizikem na zdraví.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na takové nelegální nabídky upozorňuje na  svých webových stránkách SÚKL. Internetové stránky s nelegálními nabídkami neschválených přípravků, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

Vzhledem k tomu, že je pro běžného spotřebitele mnohdy velmi obtížné rozlišit, zda nabízený výrobek je skutečně léčivým přípravkem nebo zda se jedná o jiný výrobek, připravilo Ministerstvo zdravotnictví jednoduchá doporučení, která mohou upozornit na to, že určitá reklama na výrobek je neseriózní či klamavá (viz odkaz: https://www.mzcr.cz/upozorneni-pro-spotrebitele-pacienty-na-neseriozni-nabidky-vyrobku-na-internetu-a-doporuceni-jak-se-v-nabidkach-orientovat/).

Současně je důležité upozornit, že řada neseriózních nabídek výrobků pro léčbu onemocnění v poslední době zneužívá loga Ministerstva zdravotnictví, uvádí nepravdivé informace o zapojení Ministerstva zdravotnictví do výroby prezentovaného výrobku. Proto Ministerstvo na výše uvedeném odkaze blíže informuje o takových nabídkách některých výrobků.

S pozdravem

Mgr. Barbora PETEROVÁ

tisková mluvčí

vedoucí tiskového oddělení MZ ČR