Světový den polykání 12.12.

Po vzoru Světového dne hlasu se Evropská unie foniatrů (UEP) rozhodla od roku 2011 vyhlásit též každoroční Den polykání. Jeho cílem je zvýšit mezi veřejností informovanost o existenci poruch polykání, jejich projevech, příčinách, prevenci a managementu diagnostiky a léčby. Světový den polykání připadá vždy na 12. prosince.

Forma zapojení pracovišť k této osvětové akci může zahrnovat například přípravu informačních letáků pro pacienty, uspořádání „dne otevřených dveří“ s možností vyšetřit pacienty se subjektivní poruchou polykání, prezentaci na sociálních sítích či v médiích a podobně.

Bližší informace o lze nalézt na webových stránkách UEP: https://www.uep.phoniatrics.eu/congresses/wsd/index.html.