Světový den hlasu – World Voice Day 16. 4.

Světový den hlasu – World Voice Day 16. 4.

Světový den hlasu byl poprvé vyhlášen v roce 2002 a stejně jako v minulých letech si i letos 16. 4. připomínáme tento den.  Cílem tohoto připomenutí je zdůraznění významu hlasu pro komunikaci a sociální interakci s okolím. Význam kvalitního hlasu vnímáme totiž velmi významně až ve chvíli, kde je jeho kvalita zhoršena či kdy nemůžeme komunikovat vůbec.  Zhoršení hlasu může být způsobeno celou řadou získaných chorob, naštěstí ve většině případů nerizikových pro život pacientů. Někdy je ale zhoršení hlasu projevem vznikajícího nádoru či přednádorové léze.

Časná diagnostika je alfou a omegou úspěšné terapie a proto je třeba důležitost vyšetření odborným ORL specialistou neustále zdůrazňovat. Hrtan totiž není dobře přístupný přímému pohledu a vyšetřit se tak dá pouze s využitím speciálního technologického vybavení, které máme k dispozici v našich odborných ambulancích.  Součástí našich aktivit připomínajících tento významný den je proto otevření ambulancí spolupracujících institucí a snadnější přístup pacientů s poruchou hlasu k vyšetření.

Mimo tuto aktivitu je také snaha o zviditelnění dalších oblastí spojených s hlasovou problematikou. Proto se cílenou aktivitou laryngologů a foniatrů podařilo naplánovat do regionálních i celostátních periodik a rozhlasu sérii rozhovorů na související témata, jako je například problematika rehabilitace hlasu u laryngektomovaných, moderní metody hlasové syntézy, možnosti hlasového poradenství a pomoci pacientům a pacientkám podstupujícím přeměnu pohlaví, otázky hlasové hygieny a jistě i mnoho dalších.

Těšíme se proto, že budeme moci uvítat pacienty v našich ordinacích a že si odborná i laická veřejnost se zájmem poslechne vyprávění předních odborníků na výše uvedená témata.

Oficiální internetové stránky World Voice Day

Za vedení Laryngologické sekce  ČSORLCHHK ČLS JEP

As. MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D.