XVII. česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngológov

Detaily

1. Stridor u dieťaťa – diagnostika a liečba
2. Súčasné možnosti liečby ochorení nosa a prínosových dutín
3. Kazuistiky komplikácií v ORL oblasti
4. Váriá

>