XI. Ningerovy dny

Detaily

Dítě s poruchou sluchu, skríning, vyšetření, sluchadla, kochleární a středoušní implantáty.

>