Webináře o spánku a jeho poruchách

Detaily

Otorinolaryngologie a chirurgická léčba spánkové apnoe – komu můžeme pomoci a co od takové operace očekávat

MUDr. Michal Matyášek
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole

Registrace na https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-376.html

>