Webináře o spánku a jeho poruchách

Detaily

Noční spánek – ideál vs. realita

MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Registrace na https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-376.html

>