VII. demonstrační kurz a seminář Plastiky boltců

Detaily

Vývojové vady boltce, operace formou on-line přenosu z operačního sálu, komplikace, pooperační péče

>