Střešovické jaro 2016

Detaily

Odborné shromáždění u příležitosti 10. výročí ORL kliniky 3. LF UK a ÚVN a 80. výročí samostatného ORL oddělení ve vojenské nemocnici v Praze

>