Seemanův den

Detaily

celodenní foniatrický seminář
k 10. výročí úmrtí prof. MUDr. A. Nováka, DrSc.
přednášející:
Betka, Černý, Dlouhá, Hrbková, Chrobok, Syka, Vokřál, Volín

>