Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Pardubického a Královéhradeckého regionu – TELEKONFERENCE

Detaily

EBM v rinologii – EPOS 2020

Pro účast na telekonferenci je potřeba se předem přihlásit, proto prosíme zájemce o laskavou registraci do 23. 2. 2021 na adrese http://vzdelavaci-akce.jdem.cz.

>